HOITOMAKSUISTA

Yksityinen päivähoito on sosiaalilautakuntien valvomaa ja vanhemmilla on mahdollisuus saada hoitomaksuihin Kelalta Yksityisen hoidon tukea: www.kela.fi
Asiaa kuntalisästä, joka sisältyy Kelan yksityisen hoidon tukeen: www.lappeenranta.fi

Yksityisen hoidon tuki tällä hetkellä (v. 2020):
- alle 3-vuotiaasta 326,95 €/kk (sisältäen hoitorahan 173,95 € sekä kuntalisän 153 €)
- 3 vuotta täyttäneestä lapsesta 282,95 €/kk (sisältäen hoitorahan 173,95 € sekä kuntalisän 109 €)
- esikouluikäisestä lapsesta 172,38 €/kk

HOITOMAKSU (€) KELAN TUKI (€) = VANHEMPIEN MAKSUOSUUS (€)

Hoitomaksun määrittää jokainen yrittäjä (hoitaja) itse.

Yksityiseen varhaiskasvatukseen osallistuvilla lapsilla on 1.8.2020 alkaen oikeus täysimääräiseen yksityisen hoidon tuen hoitorahaan vanhempien tilanteesta riippumatta. Lainmuutoksen johdosta lapsella on jälleen oikeus kokoaikaiseen subjektiiviseen varhaiskasvatukseen. Elokuun alusta alkaen lapsi voi olla kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa riippumatta huoltajien perhevapaista, opinnoista tai työmarkkina-asemasta. Näin ollen perheen työ- tai opiskelutilanne ei enää vaikuta myöskään Kelan maksamaan yksityisen hoidon tukeen, eikä huoltajien tarvitse enää selvittää Kelalle lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuutta.
Lisätietoja uudistuksesta: www.kela.fi

Vanhempien on mahdollisuus hakea myös hoitolisää, mikä maksetaan perheen bruttotulojen perusteella. Hoitolisä on enintään 146,02 €/kk/lapsi.